Om centeret – Københavns Universitet

Forside > Om centeret

Om Center for den Nye Islamiske Offentlighed

Center for den Nye Islamiske Offentlighed (CNIO) arbejder med at kortlægge og analysere, hvordan nye mellemøstlige medier som satellit TV og internet i disse år er i færd med at ændre islamiske normer, politik og identitet. De transnationale medier har siden 1990erne skabt en række nye offentlighedsformer, der gør det muligt for muslimer at kommunikere og interagere med trosfæller på tværs af stater og regioner, og som samtidigt har svækket de enkelte staters mulighed for at kontrollere kultur og religion i deres medier. Fremkosten af nye medier er faldet sammen med en større islamisk vækkelse siden 1980erne, og de to udviklinger udgør tilsammen en udfordring til de sekulære moderne offentligheder, der har domineret de fleste mellemøstlige samfund siden anden verdenskrig.

Centeret på Københavns Universitet søger at placere sig centralt i den internationale forskning på dette nye felt, dels gennem kontakter til de nye medier og deres aktører, og dels gennem en række konferencer og internationale bogudgivelser.

Center for den Nye Islamiske Offentlighed, som var en del af Københavns Universitets islamsatsning (http://www.islam.ku.dk), har til huse på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier. Enheden har fungeret i fem år (fra 2009-2013). Ved centrets opstart var følgende ansatte tilknyttet centret: professor Jakob Skovgaard-Petersen, adjunkt Sune Haugbølle, adjunkt Ehab Galal og adjunkt Daniella Kuzmanovic. Desuden har to ph.d. studerende været tilknyttet centret: Rikke Hostrup Haugbølle og Donatella Della Ratta. Efterfølgende er adjunkt Rasmus Christian Elling blevet tilknyttet, mens Sune Haugbølle har fået ansættelse andetsteds.

Da centrets bevilling er udløbet vil centrets arbejde fortsætte i form af en forskningsgruppe på ToRS. Hjemmesiden vil derfor ikke blive opdateret.

Se her link til artikel i Weekendavisen 4. februar 2011.